Skip to main content

Venija legendi značenje

šta znači Venija legendi

Na latinici: Definicija i značenje reči Venija legendi (latinski venia legendi) v. venija docendi.

Reč Venija legendi sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. вениа легенди) в. венија доценди.


Venčati Venčati je ceremonija koja se odvija prilikom stupanja u brak. Može se...
Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Sve reči na slovo v