Skip to main content

Venijat značenje

šta znači Venijat

Na latinici: Definicija i značenje reči Venijat (latinski venire doći, veniat neka dođe) prav. naredba, poziv pred sud.

Reč Venijat sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. венире доћи, вениат нека дође) прав. наредба, позив пред суд.


Venčati Venčati je ceremonija koja se odvija prilikom stupanja u brak. Može se...
Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Sve reči na slovo v