Skip to main content

Venozan značenje

šta znači Venozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Venozan (latinski venosus) alatinski venski, koji pripada venama, koji se tiče vena; bogat venama; venozna krv neoksidisana krv tamnocrvene boje; venski.

Reč Venozan sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. веносус) алат. венски, који припада венама, који се тиче вена; богат венама; венозна крв неоксидисана крв тамноцрвене боје; венски.


Venčati Venčati je ceremonija koja se odvija prilikom stupanja u brak. Može se...
Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Sve reči na slovo v