Skip to main content

Vent-en značenje

šta znači Vent-en

Na latinici: Definicija i značenje reči Vent-en (fr. vingt-et-un) „dvadeset jedan", poznata hazardna igra sa francuskim kartama, ajni.

Reč Vent-en sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. вингт-ет-ун) „двадесет један", позната хазардна игра са француским картама, ајни.


Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Ventrilokvist(a) onaj koji ume da govori iz trbuha....
Sve reči na slovo v