Skip to main content

Vent-en značenje

šta znači Vent-en

Na latinici: Definicija i značenje reči Vent-en (fr. vingt-et-un) „dvadeset jedan", poznata hazardna igra sa francuskim kartama, ajni.

Reč Vent-en sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. вингт-ет-ун) „двадесет један", позната хазардна игра са француским картама, ајни.


Venčati Venčati je ceremonija koja se odvija prilikom stupanja u brak. Može se...
Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Sve reči na slovo v