Skip to main content

Venta značenje

šta znači Venta

Na latinici: Definicija i značenje reči Venta (šp. venta, latinski vendere prodavati) usamljena drumska krčma, mehana.

Reč Venta sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (шп. вента, лат. вендере продавати) усамљена друмска крчма, механа.


Venčati Venčati je ceremonija koja se odvija prilikom stupanja u brak. Može se...
Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Sve reči na slovo v