Skip to main content

Ventarola značenje

šta znači Ventarola

Na latinici: Definicija i značenje reči Ventarola (ital. ventarola, latinski ventus vetar) sprava koja pokazuje pravac duvanja vetra, vetrokaz; mesto gde se ostavljaju jela i pića radi hladnoće, ledenica.

Reč Ventarola sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (итал. вентарола, лат. вентус ветар) справа која показује правац дувања ветра, ветроказ; место где се остављају јела и пића ради хладноће, леденица.


Venčati Venčati je ceremonija koja se odvija prilikom stupanja u brak. Može se...
Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Sve reči na slovo v