Skip to main content

Venter značenje

šta znači Venter

Na latinici: Definicija i značenje reči Venter (latinski venter)anatomija: trbuh, zadak.

Reč Venter sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. вентер) знат. трбух, задак.


Venčati Venčati je ceremonija koja se odvija prilikom stupanja u brak. Može se...
Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Sve reči na slovo v