Skip to main content

Ventil značenje

šta znači Ventil

Na latinici: Definicija i značenje reči Ventil (latinski ventus vetar, od latinske reči: ventile) oduška, mehanička naprava, obično od metala, pomoću koje se vrši otvaranje i zatvaranje propusta za vazduh, tečnosti, gasove, pare i dr., zalistak.

Reč Ventil sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. вентус ветар, нлат. вентиле) одушка, механичка направа, обично од метала, помоћу које се врши отварање и затварање пропуста за ваздух, течности, гасове, паре и др., залистак.


Venčati Venčati je ceremonija koja se odvija prilikom stupanja u brak. Može se...
Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Sve reči na slovo v