Skip to main content

Ventilator značenje

šta znači Ventilator

Na latinici: Definicija i značenje reči Ventilator (latinski ventilator) vetrilo, sprava za obnavljanje,to jest za isisavanje i usisa-vanje vazduha, sprava za pokretanje vazduha i drugih gasova.

Reč Ventilator sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. вентилатор) ветрило, справа за обнављање, тј. за исисавање и усиса-вање ваздуха, справа за покретање ваздуха и других гасова.


Venčati Venčati je ceremonija koja se odvija prilikom stupanja u brak. Može se...
Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Sve reči na slovo v