Skip to main content

Ventozan značenje

šta znači Ventozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Ventozan (latinski ventosus) vetrovit, pun vetra: med. koji nadima, koji izaziva vetrove u želucu (za jela).

Reč Ventozan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. вентосус) ветровит, пун ветра: мед. који надима, који изазива ветрове у желуцу (за јела).


Venčati Venčati je ceremonija koja se odvija prilikom stupanja u brak. Može se...
Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Sve reči na slovo v