Skip to main content

Ventozitet značenje

šta znači Ventozitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Ventozitet (latinski ventositas)medicina: nadimanje, nagomilanost vetrova u želucu, vetrovi-tost; fig. vetropirstvo.

Reč Ventozitet sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. вентоситас) мед. надимање, нагомиланост ветрова у желуцу, ветрови-тост; фиг. ветропирство.


Venčati Venčati je ceremonija koja se odvija prilikom stupanja u brak. Može se...
Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Sve reči na slovo v