Skip to main content

Ventrikulus značenje

šta znači Ventrikulus

Na latinici: Definicija i značenje reči Ventrikulus (latinski ventriculus)anatomija: želudac; uopšte svaka šupljina na telu; ventrkku-li kordis (latinski ventriculi cordis) pl. komore srca (desna i leva).

Reč Ventrikulus sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. вентрицулус) анат. желудац; уопште свака шупљина на телу; вентркку-ли кордис (лат. вентрицули цордис) пл. коморе срца (десна и лева).


Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Ventrilokvist(a) onaj koji ume da govori iz trbuha....
Sve reči na slovo v