Skip to main content

VentrilokvenciJa značenje

šta znači VentrilokvenciJa

Na latinici: Definicija i značenje reči VentrilokvenciJa (latinski venter trbuh, loqui govoriti) veština tobožnjeg govorenje iz trbuha; ventrilokvija.

Reč VentrilokvenciJa sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (лат. вентер трбух, лоqуи говорити) вештина тобожњег говорење из трбуха; вентрилоквија.


Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Ventrilokvist(a) onaj koji ume da govori iz trbuha....
Sve reči na slovo v