Skip to main content

Ventrilokvist(a) značenje

šta znači Ventrilokvist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Ventrilokvist(a) (latinski venter, loqui) onaj koji ume da govori iz trbuha.

Reč Ventrilokvist(a) sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (лат. вентер, лоqуи) онај који уме да говори из трбуха.


Venčati Venčati je ceremonija koja se odvija prilikom stupanja u brak. Može se...
Venus uranija visoka, uzvišena Venera, tj. čista, uzvišena, nepohotna ljubav. ...
Venusto muz. prijatno, umilno, ljupko....
Venus vulgivaga obična pohota, ljubav koja se svuda skita, ulična ljubav, svačija »...
Venus mit. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana , »sena Vulkano...
Venula znat. mali krvni sud, mala vena, venica....
Sve reči na slovo v