Skip to main content

Veogen značenje

šta znači Veogen

Na latinici: Definicija i značenje reči Veogen (od grčke reči: neos, gen- koren od gignesthai postati, nastati) kol. mlađi odeljak terci-jarnog perioda u razvitku Zemljine kore; deli se na dva pododeljka: pliocen i miocen.

Reč Veogen sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. неос, ген- корен од гигнестхаи постати, настати) кол. млађи одељак терци-јарног периода у развитку Земљине коре; дели се на два пододељка: плиоцен и миоцен.


Veonomisti pl. pristalice nekog novog zakona...
Veov hen. elemenat, spada u plemenite gasove zato što se ne spaja sa dr...
Veologistički pr. sklon uvođenju novotarija i novotvorina, naročito u jeziku i st...
Veozoik kol. v. kenozojski period...
Veodarvivizam evolucionistička teorija nemačkog biologa A. Vajsmana u kojoj je Dar...
Veograf pisac koji se ne drži propisanog pravopisa, novotar u pisanju....
Sve reči na slovo v