Skip to main content

Veozoik značenje

šta znači Veozoik

Na latinici: Definicija i značenje reči Veozoik (od grčke reči: neos, zoon životinja) kol. v. kenozojski period

Reč Veozoik sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. неос, зоон животиња) кол. в. кенозојски период


Veonomisti pl. pristalice nekog novog zakona...
Veov hen. elemenat, spada u plemenite gasove zato što se ne spaja sa dr...
Veologistički pr. sklon uvođenju novotarija i novotvorina, naročito u jeziku i st...
Veozoik kol. v. kenozojski period...
Veodarvivizam evolucionistička teorija nemačkog biologa A. Vajsmana u kojoj je Dar...
Veograf pisac koji se ne drži propisanog pravopisa, novotar u pisanju....
Sve reči na slovo v