Skip to main content

Veograf značenje

šta znači Veograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Veograf (od grčke reči: neos, grapho pišem) pisac koji se ne drži propisanog pravopisa, novotar u pisanju.

Reč Veograf sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. неос, грапхо пишем) писац који се не држи прописаног правописа, новотар у писању.


Veonomisti pl. pristalice nekog novog zakona...
Veov hen. elemenat, spada u plemenite gasove zato što se ne spaja sa dr...
Veologistički pr. sklon uvođenju novotarija i novotvorina, naročito u jeziku i st...
Veozoik kol. v. kenozojski period...
Veodarvivizam evolucionistička teorija nemačkog biologa A. Vajsmana u kojoj je Dar...
Veograf pisac koji se ne drži propisanog pravopisa, novotar u pisanju....
Sve reči na slovo v