Skip to main content

Veonomisti značenje

šta znači Veonomisti

Na latinici: Definicija i značenje reči Veonomisti (od grčke reči: neos, nomos zakon) pl. pristalice nekog novog zakona

Reč Veonomisti sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. неос, номос закон) пл. присталице неког новог закона


Veonomisti pl. pristalice nekog novog zakona...
Veov hen. elemenat, spada u plemenite gasove zato što se ne spaja sa dr...
Veologistički pr. sklon uvođenju novotarija i novotvorina, naročito u jeziku i st...
Veozoik kol. v. kenozojski period...
Veodarvivizam evolucionistička teorija nemačkog biologa A. Vajsmana u kojoj je Dar...
Veograf pisac koji se ne drži propisanog pravopisa, novotar u pisanju....
Sve reči na slovo v