Skip to main content

Ver blan značenje

šta znači Ver blan

Na latinici: Definicija i značenje reči Ver blan (fr. vers blancs) pl. poet. stihovi bez slika; veran liberi.

Reč Ver blan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. верс бланцс) пл. поет. стихови без слика; веран либери.


Verovatno Prilog verovatno se koristi prilikom izražavanja mogućnosti. Sinonimi ...
Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Sve reči na slovo v