Skip to main content

Verukozitet značenje

šta znači Verukozitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Verukozitet (od latinske reči: verrucositas)medicina: bradavičavost.

Reč Verukozitet sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. верруцоситас) мед. брадавичавост.


Verovatno Prilog verovatno se koristi prilikom izražavanja mogućnosti. Sinonimi ...
Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Sve reči na slovo v