Skip to main content

Verfen značenje

šta znači Verfen

Na latinici: Definicija i značenje reči Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa.

Reč Verfen sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: геол. почетак геолошког периода тријаса.


Verovatno Prilog verovatno se koristi prilikom izražavanja mogućnosti. Sinonimi ...
Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Sve reči na slovo v