Skip to main content

Vervoza značenje

šta znači Vervoza

Na latinici: Definicija i značenje reči Vervoza (latinski nervus živac) ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost.

Reč Vervoza sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. нервус живац) нед. болест живаца, слабост живаца; раздражљивост, узбу-дљивост.


Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Verthajmovica l. brava; 2. kasa koja se ne može otvarati bez naročitog ključa; ve...
Sve reči na slovo v