Skip to main content

Verukozan značenje

šta znači Verukozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Verukozan (latinski verrucosus)medicina: bradavičav, pun bradavica.

Reč Verukozan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. верруцосус) мед. брадавичав, пун брадавица.


Verovatno Prilog verovatno se koristi prilikom izražavanja mogućnosti. Sinonimi ...
Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Sve reči na slovo v