Skip to main content

Veruka značenje

šta znači Veruka

Na latinici: Definicija i značenje reči Veruka (latinski verruca)medicina: bradavica, naročito na oku.

Reč Veruka sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. верруца) мед. брадавица, нарочито на оку.


Verovatno Prilog verovatno se koristi prilikom izražavanja mogućnosti. Sinonimi ...
Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Sve reči na slovo v