Skip to main content

Ver-librist(a) značenje

šta znači Ver-librist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Ver-librist(a) (fr. vers-libriste) pobornik slobodnih stihova; pesnik koji piše slobodnim stihovima.

Reč Ver-librist(a) sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (фр. верс-либристе) поборник слободних стихова; песник који пише слободним стиховима.


Verovatno Prilog verovatno se koristi prilikom izražavanja mogućnosti. Sinonimi ...
Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Sve reči na slovo v