Skip to main content

Verbalizam značenje

Šta znači Verbalizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Verbalizam (latinski verbum reč) prazno razmetanje rečima i rečenicama, u cilju da se pred slušaocima pokažeš učen i pametan, mlaćenje gloginja, trućanje.

Reč Verbalizam napisana unazad: mazilabrev

Verbalizam se sastoji od 10 slova.

Šta je Verbalizam

На Ћирилици: (лат. вербум реч) празно разметање речима и реченицама, у циљу да се пред слушаоцима покажеш учен и паметан, млаћење глогиња, трућање.

Slično: 
Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Verthajmovica l. brava; 2. kasa koja se ne može otvarati bez naročitog ključa; ve...
Sve reči na slovo V