Skip to main content

Verbalna injurija značenje

šta znači Verbalna injurija

Na latinici: Definicija i značenje reči Verbalna injurija prav. uvreda nanesena rečima; supr. realna injurija.

Reč Verbalna injurija sastoji se od 17 slova.

На Ћирилици: прав. увреда нанесена речима; супр. реална ињурија.


Verovatno Prilog verovatno se koristi prilikom izražavanja mogućnosti. Sinonimi ...
Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Sve reči na slovo v