Skip to main content

Verbatim značenje

šta znači Verbatim

Na latinici: Definicija i značenje reči Verbatim (latinski verbatim) prilog: od reči do reči, doslovno.

Reč Verbatim sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. вербатим) прил. од речи до речи, дословно.


Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Verthajmovica l. brava; 2. kasa koja se ne može otvarati bez naročitog ključa; ve...
Sve reči na slovo v