Skip to main content

Verberirati značenje

šta znači Verberirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Verberirati (latinski verberare) šibati, batina-ti, tući; potresati.

Reč Verberirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. вербераре) шибати, батина-ти, тући; потресати.


Verovatno Prilog verovatno se koristi prilikom izražavanja mogućnosti. Sinonimi ...
Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Sve reči na slovo v