Skip to main content

Verbi kauza značenje

šta znači Verbi kauza

Na latinici: Definicija i značenje reči Verbi kauza (latinski verbi causa) na primer, radi primera;isto znači i verbi gracija.

Reč Verbi kauza sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. верби цауса) на пример, ради примера; уп. верби грација.


Verovatno Prilog verovatno se koristi prilikom izražavanja mogućnosti. Sinonimi ...
Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Sve reči na slovo v