Skip to main content

Verbigeracija značenje

šta znači Verbigeracija

Na latinici: Definicija i značenje reči Verbigeracija (od latinske reči: verbigeratio)medicina: besmisleno ponavljanje reči.

Reč Verbigeracija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. вербигератио) мед. бесмислено понављање речи.


Verovatno Prilog verovatno se koristi prilikom izražavanja mogućnosti. Sinonimi ...
Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Sve reči na slovo v