Skip to main content

Verbum aktivum značenje

šta znači Verbum aktivum

Na latinici: Definicija i značenje reči Verbum aktivum (latinski verbum activum)gramatika: radni glagol.

Reč Verbum aktivum sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. вербум ацтивум) грам. радни глагол.


Verovatno Prilog verovatno se koristi prilikom izražavanja mogućnosti. Sinonimi ...
Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Sve reči na slovo v