Skip to main content

Verbum auksilijare značenje

šta znači Verbum auksilijare

Na latinici: Definicija i značenje reči Verbum auksilijare (latinski verbum auxiliare) gram. pomoćni glagol.

Reč Verbum auksilijare sastoji se od 18 slova.

На Ћирилици: (лат. вербум ауxилиаре) грам. помоћни глагол.


Verovatno Prilog verovatno se koristi prilikom izražavanja mogućnosti. Sinonimi ...
Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Sve reči na slovo v