Skip to main content

Verbum intranzitivum značenje

šta znači Verbum intranzitivum

Na latinici: Definicija i značenje reči Verbum intranzitivum (latinski verbum intransitivum)gramatika: neprelazni glagol.

Reč Verbum intranzitivum sastoji se od 20 slova.

На Ћирилици: (лат. вербум интранситивум) грам. непрелазни глагол.


Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Verthajmovica l. brava; 2. kasa koja se ne može otvarati bez naročitog ključa; ve...
Sve reči na slovo v