Skip to main content

Verbum pasivum značenje

šta znači Verbum pasivum

Na latinici: Definicija i značenje reči Verbum pasivum (latinski verbum passivum)gramatika: trpni glagol.

Reč Verbum pasivum sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. вербум пассивум) грам. трпни глагол.


Verovatno Prilog verovatno se koristi prilikom izražavanja mogućnosti. Sinonimi ...
Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Sve reči na slovo v