Skip to main content

Verbum tranzitivum značenje

šta znači Verbum tranzitivum

Na latinici: Definicija i značenje reči Verbum tranzitivum (latinski verbum transiti-vum) gram. prelazni glagol.

Reč Verbum tranzitivum sastoji se od 18 slova.

На Ћирилици: (лат. вербум трансити-вум) грам. прелазни глагол.


Verovatno Prilog verovatno se koristi prilikom izražavanja mogućnosti. Sinonimi ...
Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Sve reči na slovo v