Skip to main content

Verbum značenje

šta znači Verbum

Na latinici: Definicija i značenje reči Verbum (latinski verbum)gramatika: glagol, glagolska reč; verbum dicendi — glagol govorenje: reći, govoriti, kazati islično:; verbum fini-tum — lični glagolski oblik; verbum infinitum — neodređeni glagolski oblik (infinitiv).

Reč Verbum sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. вербум) грам. глагол, глаголска реч; вербум диценди — глагол говорење: рећи, говорити, казати и сл.; вербум фини-тум — лични глаголски облик; вербум инфинитум — неодређени глаголски облик (инфинитив).


Verovatno Prilog verovatno se koristi prilikom izražavanja mogućnosti. Sinonimi ...
Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Sve reči na slovo v