Skip to main content

Verenda značenje

šta znači Verenda

Na latinici: Definicija i značenje reči Verenda (latinski verenda) pl.zoologija: polni organi.

Reč Verenda sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. веренда) пл. зоол. полни органи.


Verovatno Prilog verovatno se koristi prilikom izražavanja mogućnosti. Sinonimi ...
Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Sve reči na slovo v