Skip to main content

Vergija značenje

šta znači Vergija

Na latinici: Definicija i značenje reči Vergija (tur. vergi) porez, danak, harač.

Reč Vergija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (тур. верги) порез, данак, харач.


Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Verthajmovica l. brava; 2. kasa koja se ne može otvarati bez naročitog ključa; ve...
Sve reči na slovo v