Skip to main content

Vergl značenje

šta znači Vergl

Na latinici: Definicija i značenje reči Vergl (ital. vergula) kuz. mehanički instru-ment sa jednom melodijom ili dvema na koji se svira skretanjem ručke.

Reč Vergl sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (итал. вергула) куз. механички инстру-мент са једном мелодијом или двема на који се свира скретањем ручке.


Verovatno Prilog verovatno se koristi prilikom izražavanja mogućnosti. Sinonimi ...
Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Sve reči na slovo v