Skip to main content

Verificirati značenje

šta znači Verificirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Verificirati (od latinske reči: verificare) proveriti, proveravati, overiti, utvrditi istinitost čega i zatim je potvrditi; pregledati (račune, dokumente, punomoći i dr.), pa onda potvrditi ispravnost.

Reč Verificirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. верифицаре) проверити, проверавати, оверити, утврдити истинитост чега и затим је потврдити; прегледати (рачуне, документе, пуномоћи и др.), па онда потврдити исправност.


Verovatno Prilog verovatno se koristi prilikom izražavanja mogućnosti. Sinonimi ...
Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Sve reči na slovo v