Skip to main content

Verifikator značenje

šta znači Verifikator

Na latinici: Definicija i značenje reči Verifikator (od latinske reči: verificator) utvrđivač istine, overilac; sprava za ispitivanje jačine metala.

Reč Verifikator sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. верифицатор) утврђивач истине, оверилац; справа за испитивање јачине метала.


Verovatno Prilog verovatno se koristi prilikom izražavanja mogućnosti. Sinonimi ...
Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Sve reči na slovo v