Skip to main content

Verikl značenje

šta znači Verikl

Na latinici: Definicija i značenje reči Verikl (fr. vericle, latinski vitriculum, vitrum staklo) lažan dragi kamen.

Reč Verikl sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. верицле, лат. витрицулум, витрум стакло) лажан драги камен.


Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Verthajmovica l. brava; 2. kasa koja se ne može otvarati bez naročitog ključa; ve...
Sve reči na slovo v