Skip to main content

Veritas juridika značenje

šta znači Veritas juridika

Na latinici: Definicija i značenje reči Veritas juridika (latinski veritas juridica)pravo: pravna istina.

Reč Veritas juridika sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (лат. веритас јуридица) прав. правна истина.


Verovatno Prilog verovatno se koristi prilikom izražavanja mogućnosti. Sinonimi ...
Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Sve reči na slovo v