Skip to main content

Verkštat značenje

šta znači Verkštat

Na latinici: Definicija i značenje reči Verkštat (nem. Werkstatt) radionica.

Reč Verkštat sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нем. Wеркстатт) радионица.


Verovatno Prilog verovatno se koristi prilikom izražavanja mogućnosti. Sinonimi ...
Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Sve reči na slovo v