Skip to main content

Vermaht značenje

šta znači Vermaht

Na latinici: Definicija i značenje reči Vermaht (nem. Wehrmacht odbrambena snaga) naziv za nemačku vojsku za vreme naci zma.

Reč Vermaht sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нем. Wехрмацхт одбрамбена снага) назив за немачку војску за време наци зма.


Verovatno Prilog verovatno se koristi prilikom izražavanja mogućnosti. Sinonimi ...
Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Sve reči na slovo v