Skip to main content

Versifikacija značenje

šta znači Versifikacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Versifikacija (latinski versificatio) stihotvor-stvo, stavljanje u stihove, pravljenje stihova; nauka o stihovima.

Reč Versifikacija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. версифицатио) стихотвор-ство, стављање у стихове, прављење стихова; наука о стиховима.


Verovatno Prilog verovatno se koristi prilikom izražavanja mogućnosti. Sinonimi ...
Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Sve reči na slovo v