Skip to main content

Versifikacija značenje

šta znači Versifikacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Versifikacija (latinski versificatio) stihotvor-stvo, stavljanje u stihove, pravljenje stihova; nauka o stihovima.

Reč Versifikacija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. версифицатио) стихотвор-ство, стављање у стихове, прављење стихова; наука о стиховима.


Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Verthajmovica l. brava; 2. kasa koja se ne može otvarati bez naročitog ključa; ve...
Sve reči na slovo v