Skip to main content

Verzikolorav značenje

šta znači Verzikolorav

Na latinici: Definicija i značenje reči Verzikolorav (latinski versicolor) raznobojan, šaren.

Reč Verzikolorav sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. версицолор) разнобојан, шарен.


Verovatno Prilog verovatno se koristi prilikom izražavanja mogućnosti. Sinonimi ...
Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Sve reči na slovo v