Skip to main content

Verziran značenje

šta znači Verziran

Na latinici: Definicija i značenje reči Verziran (latinski versatus) upućen u nešto, vičan čemu, iskusan, obavešten, izvežban, vešt.

Reč Verziran sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. версатус) упућен у нешто, вичан чему, искусан, обавештен, извежбан, вешт.


Verovatno Prilog verovatno se koristi prilikom izražavanja mogućnosti. Sinonimi ...
Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Sve reči na slovo v