Skip to main content

Verzurirati značenje

šta znači Verzurirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Verzurirati (latinski versura) vršiti promet robe, obrtati robom; pokriti (ili: pokrivati) dug zajmom.

Reč Verzurirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. версура) вршити промет робе, обртати робом; покрити (или: покривати) дуг зајмом.


Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Verthajmovica l. brava; 2. kasa koja se ne može otvarati bez naročitog ključa; ve...
Sve reči na slovo v